Kerkkoor december 2016

Voor de nieuwe website van het  Hervormd Kerkkoor 's-Gravendeel ga naar :
 http://www.hervormdkerkkoorsgravendeel.nl/